Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Tóth Zoltán ev. (Bulikonyha) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást adjon az Adatkezelő honlapján (www.bulikonyha.hu) gyűjtött és a felhasználók által megadott személyes adatok kezeléséről.

 

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

 

Cég: Tóth Zoltán ev.

Székhely: 6728 Szeged, Alkotmány u. 101.

Telephely: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 14/b.

Telefonszám: +36 70 881 9160

E-mail cím: info@bulikonyha.hu

Képviselő: Tóth Zoltán egyéni vállalkozó

 

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - az érintett neve, telefonszáma, e-mailcíme valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Felhasználó:

Az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapját látogatja, és ennek keretében megadja a személyes adatait.

 

Honlap, Weboldal:

Az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.bulikonyha.hu/ internetes oldal.

Az adatkezelés alapelvei, alapjai

 

A begyűjtött és kezelt személyes adatok:

A felhasználó (az a természetes személy aki a https://www.bulikonyha.hu/ weboldalt megtekinti és használja a " Felnőtt programok jelentkezés", "Gyerek programok jelentkezés" vagy az "info@bulikonyha.hu" kitölthető adatlapokat.

 

A felhasználótól a fent felsorolt adatlapokon a következő személyes adatokat gyűjtjük be és kezeljük:

  • Név

  • E-mail cím

  • Számlázási cím

  • Telefonszám

 

Adatbegyűjtés célja:

A felhasználó a fentiekben felsorolt személyes adatait a fentiekben felsorolt adatlapokon önkéntesen adja meg abból a célból, hogy az Adatkezelő e-mailben, illetve telefonon felvegye a felhasználóval a kapcsolatot és főzőkurzusra jelentkezzen, regisztráljon, részvételi szándékát kinyilatkoztassa. Továbbá az adatkezelő részére a számlázási címét a Felhasználó azért adja meg, hogy az adatkezelő a megadott címre számlát állíthasson ki.

 

Az adatok begyűjtésének folyamata és az adatok tárolása, kezelése:

Az adatlapokon begyűjtött adatokat a weboldal automatikusan továbbítja az info@bulikonyha.hu e-mail címre. Az adatok továbbá tárolásra kerülnek az Adatkezelő által bérelt szerver adatbázisában. Az adatokat az adatkezelő harmadik fél számára sem marketing sem egyéb célból nem adja tovább. Az adatkezelő az adatokat a kitöltött űrlapnak megfelelően kapcsolatfelvétel céljából használhatja.

 

Adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat 5 évig tároljuk, de a felhasználó által kérelmezés esetén azonnal töröljük.

 

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@bulikonyha.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 6728 Szeged, Alkotmány u. 101., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.

 

Szeged, 2020.01.01.