Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa a weboldal használata során a Bulikonyha részére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a weboldal tulajdonosa kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A jelentkezés folyamán rögzített adatokat a Bulikonyha csak a megrendelés teljesítéséhez valamint a weboldal üzemeltetője által készített hírlevelek küldésére használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldal oldalain leadott jelentkezésből készült számla adatai a jelentkezés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Amennyiben a weboldal böngészése folyamán biztosítunk hírlevél feliratkozást, a megadott adatokat a Bulikonyha bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@bulikonyha.hu e-mail címen.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a 45/2014.évi Korm. rendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A Fogyasztó a weboldal oldalainak böngészésével, továbbá programra való jelentkezéssel elfogadja az általános szerződési feltételeket, továbbá adatkezelési elveket.


Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélkül bármikor megváltoztassa, viszont a Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.


FIGYELEM! Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.


A weboldalon való jelentkezéssel az weboldal üzemeltetője feltételezi, hogy a Fogyasztó birtokában van az internet nyújtotta lehetőségekkel és azok korlátaival, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A weboldal üzemeltetője semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:


 • az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. (pl. vírus.)

 • bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a jelentkezést.

 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 • bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

 • bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.

 • bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.


A weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs. A weboldal üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a weboldallal való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a jelentkezés minden esetben a Fogyasztó felelősségére történik. Mindenkor a Felhasználó, illetve a Fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető szabadon megváltoztathat bármely árat, határidőt, melyek mindenkor a weboldal honlapján történő megjelenéskor életbe lépettnek tekintendők. Abban az esetben, ha a Fogyasztó bármilyen formában megsérti jelen szabályzatot a weboldal üzemeltetője szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a jelentkezést. Ebben az esetben a Fogyasztó semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak sincs helye.


A honlap tulajdonosa az itt leírtakon kívül semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.


 

Kiskorú felhasználó


Kiskorú látogatók részére ajánlott, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! A weboldalnak nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

 

Tájékoztató a cookie-k használatáról


Mi a cookie (azaz süti)? A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.


Milyen célt szolgálnak a cookie-k? A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg. A Weboldal független látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ. A cookie-k használatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.


A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

 

Az általunk használt cookie-k típusai


 1. Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.

 2. Funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé a felhasználói beállítások tárolását (pl.: bejelentkezési adatok), megjegyzik az Ön korábbi választásait, ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának személyre szabását.

 3. Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

 

A cookie-k használatának megtiltása A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni.


 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát, az interneten történő jelentkezés feltételeit bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Az weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.


PANASZKEZELÉS:


A Fogyasztó (vásárló) az szolgáltatás forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.


 • Szóbeli panasz esetén azonnal megvizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerül a panasz. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát vagy helyben átadja a Fogyasztónak (vásárlónak), vagy telefonon, email-ben, írásban eljuttatott panasz esetén az érdemi válasszal együtt a panasz beérkezését követő 30 napon belül eljuttatja a Fogyasztónak.

 • A panasz elutasításának esetére a vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót (vásárlót), hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó (vásárló) és a vállalkozás közötti - a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a szolgáltatási szabályok alkalmazásával, a szoláltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos - vitás ügy.


A hatáskörrel rendelkező békéltető testület címe és elérhetősége:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250/118

Fax: +36-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 • A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztály ( 6728.Szeged Kereskedő köz 3-5.sz) jár el  az áruforgalmazással, szolgáltatás nyújtással, a gyermek és fiatalkorúak védelmével, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal összefüggő rendelkezések megsértése esetén.

 

Termékekkel, jelentkezéssel, valamint bármilyen további weboldallal kapcsolatos kérdéssel vagy problémával, panasszal forduljon bizalommal a weboldal munkatársaihoz.


Ezt megteheti e-mailben az info@bulikonyha.hu email címre küldött levél útján vagy a 6720 Szeged Boros József u. 27. sz. alatti címre postai küldeményként írásban, vagy telefonon az alábbi elérhetőségen:


Elérhetőségeink a Kapcsolati menüpontban!